Perforering

Perforering er en teknik, der er nært beslægtet med udstansning.

Her prikkes der striber af små huller i trykarket, således at man nemt kan rykke en del af papiret af – det kendes nok bedst fra indbetalingskort eller tilmeldingstaloner.