Myter om tryksagen og miljøet

Axel til kamp mod miljømyterne

Tryksager bliver ofte beskyldt for at være miljøsvineri og spild af ressourcer. Det har resulteret i en række myter, som har bidt sig godt fast i den danske befolkning.

Men nu vil Axel Skovmand tage kampen op og forsøge at forklare, hvad der er myte, og hvad der er fakta i forhold til tryk og miljø. Axel er hovedpersonen i Den Grafiske Branches nye tegnefilm om tryksager og miljø. Tegnefilmen er et led i den igangværende tryksagskampagne, hvor der det næste stykke tid kommer til at være ekstra fokus på miljødelen?

kilde: tryksag.dk


Skader tryksager skovene?

 • Det meste af det papir, som bruges i Danmark,
  stammer fra velforvaltet skovbrug i Europa.
 • Omkring 44 pct. af Europa er i dag dækket af skov.
 • De sidste fem år er de europæiske skovarealer vokset med det,
  der svarer til tæt på Danmarks størrelse.
 • FN opfordrer til, at der bruges flere træprodukter.

Kilder: unece.org, fsc.dk og cepi.org


Er brugte tryksager affald?

 • Brugte tryksager er en værdifuld ressource,
  der genbruges op til syv gange.
 • Brugte tryksager bruges fx til nyt papir, køkkenruller,
  toiletpapir og emballage.
 • Brugte tryksager er i dag en mangelvare og efterspørges
  over hele verden.
 • I Danmark indsamles over 60 pct. af tryksagerne til genbrug.
 • Resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg
  og erstatter dermed  fossile brændsler som kul og gas.

Kilder: miljønet.org, affald.dk, miljoevejledninger.dk og miljøministeriet


E-bøger er ikke så klimavenlige

Man skal læse mindst 33 bøger á 360 sider på en e-bogslæser, før det lønner sig set ud fra klimamæssige årsager. Det viser et studie som to forskere fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har gennemført.

Det er især fremstillingen af e-boglæseren, der trækker ned i det samlede klimaregnskab.

– Det er umiddelbart let at tro, at det er mere miljøbelastende at købe og læse en trykt bog end en digital bog på en e-bogslæser, fortæller Åsa Moberg, projektforsker på afdelingen for miljøstrategisk analyse ved KTH

– Vores analyser viser dog, at en e-bogslæser skal anvendes en del i løbet af sin levetid, før det udløser en klimagevinst.

Kilde: KTH.


Netaviser og CO2

De fleste tror, at digitale aviser på internettet er langt mere miljørigtige alternativer end trykte aviser. Men det langt fra givet, at det er tilfældet.

En digital avis ligger på et antal servere, der kører i døgndrift. En gennemsnitlig server bruger omkring 4.500 Kilowatt-timer strøm om året (ikke ulig strømforbruget i en gennemsnitlig dansk husholdning).

Dertil kommer strømforbruget ved at læse avisen på en computer (ca. 80 Watt).

En svensk undersøgelse fra sidste år opgør det samlede CO2-udslip pr. læser ved at læse en netavis dagligt til omkring 14 kg CO2 om året (heraf otte kg for brug af egen computer). Det svarer til 39 gram om dagen.

Det er altså en besparelse på 135 gram CO2 i forhold til at læse avisen på papir.

Imidlertid forsvinder meget af forskellen, hvis man bruger papir, der er fremstillet klimavenligt.

Kilde: Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige