Korrekturtegn

Korrekturtegn

  • Korrekturrettelser bør altid skrives med rødt, da de derved udskilles tydeligst fra aftrykkets sorte farve.
  • Selve korrekturrettelserne må ikke skrives mellem linjerne, men markeres kun i aftrykkets tekst med et korrekturtegn.
  • Tegnet gentages altid i margenen.
  • Hver rettelse skal have sit korrekturtegn.
  • Er der flere fejl i en linje eller i to på hinanden følgende linjer, må tegnet varieres.
  • Til højre for tegnet i margenen skrives rettelsen, såfremt selve tegnet ikke i sig selv viser den.
  • Rettelserne skal skrives med tydelige bogstaver og tal, så forveksling er helt udelukket.

Download vores pdf med demonstration af korrekturtegnene her.