Breve signalerer troværdighed

Det er langt de fleste danskere, der åbner deres postkasse dagligt og læser eller skimmer brevene med det samme. Mange af disse mener, at brevet er bedre til at signalere vigtigt og troværdigt information.

Hvert år undersøger Post Danmark danskeres og danske virksomheders forhold til brevet. Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter.

I år har Epinion spurgt 1.000 danskere og 1.000 virksomheder om brugen af brevet: i forhold til andre medier, brevets relevans og forventninger til forskellige mediers effekt.

Her mener 63 pct. af de adspurgte, at et brev er bedst til at signalere vigtig information. Kun ti pct. synes, at e-mailen er mest velegnet – selv om den opleves som hurtigere at modtage og nemmere at besvare.

Brevet vurderes også positivt med hensyn til at signalere troværdig information (57 pct. mod e-mailens syv pct.), og samtidig giver brevet et godt indtryk af afsenderen.

Hele undersøgelsen og resultaterne vil blive lagt på www.post.dk i august 2013.


Kilde: Erhvervsposten/Post Danmark