Skoven lever bedre med end uden papirproduktion

I forbindelse med, at 2011 officielt er Skovens år, har FN’s organisation for landbrug og skovdrift, FAO, dokumenteret, at skovene i Europa er i vækst
– og opfordrer til, at der produceres flere produkter baseret på træ. En ny undersøgelse fra Grafisk Arbejdsgiverforening viser imidlertid, at myten om, at bøger, aviser og tryksager er med til at udrydde vores skove,
lever i bedste velgående herhjemme.

Selvom de europæiske skove vokser mere end nogensinde, så er der stadig godt liv i myterne om, at den trykte avis, reklametryksagen, brochuren og bogen er en trussel mod vores skove.

Det viser en ny, landsdækkende undersøgelse, som analyseinstituttet
Zapera har gennemført for Grafisk Arbejdsgiverforening (GA). Ifølge undersøgelsen, der er gennemført blandt mere end 1000 danskere,
er to ud af tre danskere helt eller delvist enige i udsagnet ”Forbruget af reklametryksager, blade og lignende går ud over vores skove”. Kun otte procent er helt eller delvist uenige.

”Denne opfattelse står i skærende kontrast til den reelle udvikling i de europæiske skove. For ikke alene dækker skovene i dag 44 pct. af Europas samlede areal – de sidste 15 år er den samlede mængde skov vokset med ikke mindre end 17 millioner hektar i Europa. Det svarer til det samlede areal af de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen – eller mere end fire gange størrelsen på Danmark,” forklarer administrerende direktør i GA,
Lars Bram.

Tallene stammer fra FN’s organisation for landbrug og skov, FAO, og er publiceret i forbindelse med, at 2011 officielt er Skovens år.

I forbindelse med publikationen af tallene opfordrer FAO til, at der gøres op med myten om, at brug af træbaserede produkter er med til at nedbryde og ødelægge vores skove. Tværtimod opfordrer FAO til at øge brugen træ som råvare, eftersom velforvaltet skovbrug medfører, at der plantes flere træer, end der høstes – med en afledt positiv effekt på C02-regnskabet.

Den 24. marts i år lancerede GA den største informationskampagne nogensinde for det trykte medie. Målet er at gøre opmærksom på tryksagens fordele over for den fremstormende digitale markedsføring og, ligesom FAO, at kvalificere miljø- og klimadebatten med fakta.

Uddrag fra Zaperas undersøgelse:
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Forbruget af reklametryksager, aviser, blade og lignende går ud over skovene:
Meget uenig 2 %
Uenig 6 %
Hverken enig eller uenig 16 %
Enig 39 %
Meget enig 28 %
Ved ikke 9 %

Kilde